Online dating hafu samband

6854933580_2c8b688306_z

Många exempel på sådana olika rationella botemedel ger Cameron 1993: , som också ingående behandlar magiska botemedel (a.a.: ). Sannolikt förhöll det sig så att de rationella botemedlen användes mot sjukdomar och sjukdomstillstånd som var behandlingsbara eller vars verkningar åtminstone kunde lindras.

Magiska botemedel användes mot sjukdomar som malaria, långt gången blodförgiftning och cancer för vilka det inte fanns någon medicin.

online dating hafu samband-32online dating hafu samband-77online dating hafu samband-14

Den rika litteraturen av anglosaxiska läkeböcker gör det möjligt att urskilja tre nivåer inom medicinen.

situne dei Årsskrift för Sigtunaforskning 2010 In honorem Sten Tesch English Summaries Redaktion: Rune Edberg och Anders Wikström Engelsk översättning och språkgranskning: Christina Reid Utgiven av Sigtuna Museum ISSN S I T U N E D E I 2010 Sårfeberbenet från Sigtuna Helmer Gustavson Never suppose your ancestors to be less intelligent than yourself. Hittills har senmedeltida skriftliga källor som läke- och örtaböcker jämte en del andra texter som t. handskrifter som har hört till Vadstena kloster, exempelvis Glossarium botanicum med främst latinska namn på medicinalväxter, legat till grund för vår kunskap om sjukdomar och deras bot under äldsta tid.

Cameron, Anglo-Saxon Medicine 1993 Vad man under nordisk forntid och äldre medeltid hade för kunskap om sjukdomar, vem som kunde bota dem och vilka mediciner och andra hjälpmedel som man hade tillhands och kunde använda, om det är vår kunskap mycket begränsad.

inte vara betingad av lärd nyfikenhet utan bero på insiktsfulla kompilatorer och skrivare (Flint 196).

De innehållsrika anglo-saxiska texterna gör det möjligt att göra åtskillnad mellan rationella och magiska botemedel.

I fråga om magiska amuletter var kyrkan ambivalent i sin inställning.

You must have an account to comment. Please register or login here!